2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   eerdere jaren

Willem Vermeend

Willem Vermeend (1948) is hoogleraar Europese fiscale economie aan de Universiteit van Maastricht en was van 1991-1994 parttime hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een van de grote Nederlandse specialisten op het gebied van financiën, belastingen en sociaal-economische vraagstukken. Vermeend was Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, staatssecretaris van financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook vervulde hij verschillende commissariaten in het bedrijfsleven en was hij bestuursvoorzitter van de Meeùs Groep (financiële dienstverlening en onroerend goed). In verschillende publicaties gaf hij zijn visie op financiële en economische kwesties. Zijn eerste boek was Auto en fiscus (1981), onlangs verschenen van zijn hand Taxes and the Economy (2008), De Kredietcris (2008/2009) en De WIJ economie. De opkomst van de WIJ economie en de ondergang van de IK economie (2009). In dit laatste boek stelt hij dat de wereld na de kredietcrisis niet meer hetzelfde zal zijn. Een nieuwe economie is volgens hem niet voldoende. “We moeten naar een eerherstel van normen en waarden, naar fatsoen, naar ethiek in de samenleving en terug naar ouderwetse solidariteit. Weg met de IK cultuur, weg met de financiële hebzucht, het casino-kapitalisme, de exorbitante bonussen en het snelle geld verdienen. Deze aanpassingen vragen ook om een mentaliteitsverandering, zowel bij overheid en burgers als bij het bedrijfsleven.”

Bijlage 
Willem Vermeend.pdf168.71 KB