2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   eerdere jaren

"En vergeef ons hun schulden": over de economie van de schuld en de theologie van het geld

Luuk van Middelaar

Luuk van Middelaar (31) is historicus en filosoof. Hij studeerde in 1999 af op Politicide: de moord op de politiek in de Franse filosofie, een intelligente en kritische analyse van het werk van toonaangevende - overwegend linkse - Franse politieke denkers van na de Tweede Wereldoorlog. Van Middelaar verwijt hen daarin een blinde vlek te hebben voor de tekortkomingen van het communisme alsook voor de merites van de liberale democratie. Zijn begeleider, politiek en geschiedfilosoof Frank Ankersmit, honoreerde zijn werk met een 10, hoewel hij ‘eigenlijk een 11 verdiende’. Zijn briljante scriptie verscheen vrijwel direct in boekvorm, hetgeen Van Middelaar wederom een stortvloed aan complimenteuze recensies, interviews en artikelen opleverde, ook en met name vanuit Frankrijk. Sindsdien geldt hij als ‘wonderkind van de Nederlandse filosofie’.

Hij won de prestigieuze Prix de Paris. Die prijs, plus een gewonnen beurs, stelde hem in staat een twee jaar in Parijs te werken aan zijn proefschrift; hier verlegde hij zijn aandacht naar de rol van de economie. Daarna verhuisde hij naar Brussel, waar hij twee jaar voor EU-Commissaris Frits Bolkestein werkte. Van Middelaar kwam daarmee op een plek waar hij daadwerkelijk zicht heeft op de politieke praktijk. Die positie verkiest hij – ook intellectueel – nadrukkelijk boven de studeerkamer. Zijn recente benoeming tot politiek secretaris van VVD-fractieleider Jozias van Aartsen is hiermee volkomen in lijn. In die functie krijgt Van Middelaar veel vrijheid om mee te denken over de grondslagen en het politieke programma van de VVD. Daarnaast publiceerde hij veel in dag-, week- en vakbladen over o.a. globalisering, economie en politieke filosofie. In woord en geschrift belijdt hij steeds zijn afkeer van ideologieën en modieus gemakzuchtig denken, aan linker- én rechterzijde. Ook de anti-globalisten neemt hij regelmatig op de korrel.