2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   eerdere jaren

LEZING 2013

31e Van der Leeuw-lezing

Guy VerhofstadtSheila Sitalsing

Europa en het nationalisme

De economische neergang gaat gepaard met een opgang van het nationalisme in Europa. Guy Verhofstadt signaleert in zijn Van der Leeuw-lezing een negatieve spiraal waarin we collectief worden meegezogen. Meer en meer landen verkiezen een meer eurosceptische houding, spreken meer over soevereiniteit, zeggen migratie een halt toe en worden minder en minder verdraagzaam. Het gevolg is dat we in de klassieke vicieuze cirkel terecht komen waarbij meer nationalisme en dus minder samenwerking in Europa gepaard gaat met een neergang van onze economische en culturele prestaties.
De geschiedenis toont volgens Verhofstadt aan dat de keuze voor een meer gesloten samenleving leidt tot economische neergang. Als voorbeeld noemt hij de Gouden Eeuw in Nederland, een periode van tolerantie, openheid op de wereld (VOC) en migratie. Met niet alleen een nooit geziene economische groei, maar ook een cultureel en intellectueel hoogtepunt met schilders als Rembrandt en denkers als Spinoza. De neergang van de Nederlanden startte in de jaren 1670, niet toevallig het decennium waarin Jan De Witt, de beschermheer van Spinoza, werd vermoord.
Opnieuw zitten we in een periode van neergang. Verhofstadt weigert zich daar bij neer te leggen. Hij bepleit meer supranationale samenwerking en openheid. Dat is volgens hem de enige manier om de economische crisis te bezweren. Zijn oplossing is een radicale keuze voor meer Europa en meer openheid. Zo en alleen zo kunnen we opnieuw een Gouden Eeuw voor Europa en voor elk van de lidstaten tot stand brengen.

Guy Verhofstadt (1953) is een toonaangevend liberaal politicus. Hij was premier van België van 1999-2008. Vanaf 2009 is hij lid van het Europees parlement en fractieleider van de Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa. In de aanloop naar deze verkiezingen schreef hij het boek ‘De weg uit de crisis. Hoe Europa de wereld kan redden’.

Op zoek naar het hart van Europa
Coreferent Sheila Sitalsing (1968) plaatst kanttekeningen bij Verhofstadts ‘anti-nationalisme’ en ‘Europeanisme’. Ze is econoom, freelance journalist en columnist van de Volkskrant. Sitalsing werkte als verslaggever voor het Rotterdams Dagblad, was Europees correspondent van het weekblad Elsevier en chef van de economie-redactie en politiek verslaggever van de Volkskrant. In 2010 publiceerde zij samen met Hans Wansink het boek ‘De kiezer heeft altijd gelijk’.

Teksten en interviews 31e Van der Leeuw-lezing.

Beeldregistratie van de 30e Van der Leeuw-lezing, in twee delen: