Stichting

De Stichting Van der Leeuw-lezing, genoemd naar de Groninger theoloog professor Dr. Gerardus van der Leeuw (1890-1950), werd opgericht op 22 april 1983. Voornaamste activiteit is de organisatie van de jaarlijkse Van der Leeuw-lezing.

De voornaamste doelstellingen van de Stichting, die werden vastgelegd in de akte van oprichting, zijn:

  • het wijzen op en het stimuleren van de mogelijkheden van cultureel gebruik van de Groninger Martinikerk;
  • het bevorderen van het culturele leven in de stad en de provincie Groningen;
  • het uitwisselen van culturele en wetenschappelijke contacten met andere delen van Nederland;
  • het vestigen van de aandacht op de kwaliteiten en de mogelijkheden van Groningen als centrum van het Noorden.

Indien u onze doelstellingen wilt ondersteunen, dan stelt de Stichting een donatie zeer op prijs. Bovendien zijn, bij een donatie vanaf € 35,- twee goede plaatsen tijdens de lezing gegarandeerd.

Bestuur

In het bestuur van de Stichting Van der Leeuw-lezing hebben zitting:
Dr. E.M. Rovers - voorzitter
Mr. M.G. van der Sebille, namens het Universitair Medisch Centrum Groningen (secretaris)
Drs. C.F. Vogelzang (penningmeester)
Drs. C. Buur namens de Volkskrant
Prof.dr. D.F.J. Bosscher, namens de Stichting Martinikerk Groningen
Drs. J. Schrikkema, namens de Provincie Groningen
Drs. J.M.J. O’Connell, namens de Rijksuniversiteit Groningen
Drs. M. Zwaving, namens de gemeente Groningen
Drs. H. Hofstra, namens de Hanzehogeschool Groningen

Commissie van Advies en Aanbeveling

In de commissie hebben zitting:
Mr. Drs. F.J. Paas, Commissaris van de Koning provincie Groningen
Mr. K.F. Schuiling, burgemeester van Groningen
Prof.dr. C. Wijmenga, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen
Dr. J.H. de Ruiter, directeur expertisecentrum Healthy Aging, Hanzehogeschool Groningen
Prof.d.r. A.G.J. van der Zee, voorzitter raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen
Ir. P. Klok - Volkskrant, hoofdredacteur van de Volkskrant
De Commissie van Advies en Aanbeveling adviseert het bestuur onder meer over de uit te nodigen gastsprekers of -spreeksters.