Lezing  2013
31e  Van der Leeuw-lezing
Guy Verhofstad
,
Sheila Sitalsing

Europa en het nationalisme

De economische neergang gaat gepaard met een opgang van het nationalisme in Europa. Guy Verhofstadt signaleert in zijn Van der Leeuw-lezing een negatieve spiraal waarin we collectief worden meegezogen. Meer en meer landen verkiezen een meer eurosceptische houding, spreken meer over soevereiniteit, zeggen migratie een halt toe en worden minder en minder verdraagzaam. Het gevolg is dat we in de klassieke vicieuze cirkel terecht komen waarbij meer nationalisme en dus minder samenwerking in Europa gepaard gaat met een neergang van onze economische en culturele prestaties. De geschiedenis toont volgens Verhofstadt aan dat de keuze voor een meer gesloten samenleving leidt tot economische neergang. Als voorbeeld noemt hij de Gouden Eeuw in Nederland, een periode van tolerantie, openheid op de wereld (VOC) en migratie. Met niet alleen een nooit geziene economische groei, maar ook een cultureel en intellectueel hoogtepunt met schilders als Rembrandt en denkers als Spinoza. De neergang van de Nederlanden startte in de jaren 1670, niet toevallig het decennium waarin Jan De Witt, de beschermheer van Spinoza, werd vermoord.
Opnieuw zitten we in een periode van neergang. Verhofstadt weigert zich daar bij neer te leggen. Hij bepleit meer supranationale samenwerking en openheid. Dat is volgens hem de enige manier om de economische crisis te bezweren. Zijn oplossing is een radicale keuze voor meer Europa en meer openheid. Zo en alleen zo kunnen we opnieuw een Gouden Eeuw voor Europa en voor elk van de lidstaten tot stand brengen.

Guy Verhofstadt (1953) is een toonaangevend liberaal politicus. Hij was premier van België van 1999-2008. Vanaf 2009 is hij lid van het Europees parlement en fractieleider van de Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa. In de aanloop naar deze verkiezingen schreef hij het boek ‘De weg uit de crisis. Hoe Europa de wereld kan redden’.

Op zoek naar het hart van Europa Coreferent Sheila Sitalsing (1968) plaatst kanttekeningen bij Verhofstadts ‘anti-nationalisme’ en ‘Europeanisme’. Ze is econoom, freelance journalist en columnist van de Volkskrant. Sitalsing werkte als verslaggever voor het Rotterdams Dagblad, was Europees correspondent van het weekblad Elsevier en chef van de economie-redactie en politiek verslaggever van de Volkskrant. In 2010 publiceerde zij samen met Hans Wansink het boek ‘De kiezer heeft altijd gelijk’. Teksten en interviews 31e Van der Leeuw-lezing. Beeldregistratie van de 30e Van der Leeuw-lezing, in twee delen:

Guy Verhofstad

Guy Verhofstad

Guy Verhofstadt (Dendermonde 1953) is een toonaangevend liberaal politicus. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Gent en werkte enkele jaren als advocaat. Al tijdens zijn studiejaren wordt Verhofstadt voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. In 1976 vervolgt hij zijn  politieke carrière als gemeenteraadslid van Gent, hij is dan 23 jaar oud. Vervolgens bekleedt hij diverse hoge politieke functies, onder andere als politiek secretaris van Willy de Clercq, de leider van de liberale Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV). Al in zijn eerste jaar als volksvertegenwoordiger (1985) treedt Verhofstadt toe tot de regering Martens VI als minister van Begroting en Wetenschappelijk Onderzoek. 
De weg naar het premierschap  is onvermijdelijk. Bijna tien jaar, van 1999 tot 2008, is hij premier van België en geeft hij leiding aan drie opeenvolgende kabinetten. Sinds 2009 is Verhofstadt lid van het Europees parlement en fractieleider van de Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa. 
In de aanloop naar deze verkiezingen schreef hij het boek ‘De weg uit de crisis. Hoe Europa de wereld kan redden’. Al eerder verscheen van zijn hand ‘De Verenigde Staten van Europa’ (2005), dat vertaald werd in twaalf talen. Vorig jaar publiceerde hij samen met Daniel Cohn-Bendit het boek ‘Voor Europa!’ 

Sheila Sitalsing

Sheila Sitalsing

Sheila Sitalsing (Suriname 1968) is econoom, journalist en columnist van de Volkskrant. Ze studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte als verslaggever voor het Rotterdams Dagblad. Ze vervolgt haar journalistieke loopbaan als Europees correspondent van het weekblad Elsevier en chef van de economie-redactie en politiek verslaggever van de Volkskrant. 
In 2010 publiceert zij samen met Hans Wansink het boek ‘De kiezer heeft altijd gelijk’. Sheila Sitalsing werkt nu als freelance journalist en heeft een prominente column in de Volkskrant.