Lezing  2010
28e  Van der Leeuw-lezing
Ilija Trojanow
,
Arnon Grunberg

Requiem for the Future

Ilija Trojanow voert ons in zijn Van der Leeuw-lezing mee op reis. We gaan scheep naar Antarctica, maar al snel is duidelijk dat we in die ene reis nog andere reizen maken. We volgen met hem de ontwikkelingsgang van een nieuwe roman, van de beklemmende droom die de aanleiding vormde tot en met het uitzetten van de koers die het verhaal zal moeten nemen. We reizen tussen twee polen, niet alleen de geografische polen, maar ook die van techniek en natuur, goed en kwaad, de polen van wat nog zuiver is en wat al is aangetast. We reizen de ene keer in een narrenschip, alsof het 1494 is, dan weer in het zeilschip van de Ancient Mariner van Coleridge, alsof het 1798 is. Maar vooral maken we een reis tussen hoop en vrees. Als Trojanow is uitgesproken zal er weinig van het eerste zijn en veel van het laatste. Arnon Grunberg reageert op Trojanows visie op de plaats én de taak van de romanschrijver met betrekking tot maatschappelijke problemen en op handen zijnde catastrofes. Moeten wij de romanschrijver en daarmee dus de roman opnieuw een plaats geven in het maatschappelijk debat? Lopen wij daarmee niet het risico de roman te zien en te behandelen als een uit de hand gelopen column of opiniestuk? En moeten wij, zoals Trojanow suggereert, ons neerleggen bij een collectieve schuld?

Ilija Trojanow

Requiem for the Future
Ilija Trojanow

Ilija Trojanow werd in 1965 in Bulgarije geboren. Met zijn familie vluchtte hij via Joegoslavië en Italië naar Duitsland, waar zij politiek asiel kregen. Hij woonde in Kenia, India en Zuid-Afrika. Als kosmopoliet verzet Trojanow zich tegen culturele en filosofische starheid. Verandering, aanpassing en het versmelten van identiteiten zijn de thema’s van zijn boeken.

Arnon Grunberg

Requiem for the Future
Arnon Grunberg

Arnon Grunberg (Amsterdam, 1971) is een gevierde en vaak bekroonde romanschrijver, woonachtig te New York. Hij schrijft columns, essays, recensies, korte verhalen en reportages voor veel kranten, weekbladen en literaire tijdschriften in binnen- en buitenland. Vanaf dit voorjaar heef hij een dagelijkse column in de Volkskrant.

Literair dispuut Flanor

Dinsdag 26 oktober, 20.30 uur
Voorbeschouwing op de Van der Leeuw-lezing door dr. Henk de Vos

Traditiegetrouw organiseert literaire studentenvereniging Flanor ieder jaar een voorbeschouwing op de Van der Leeuw-lezing. Dit jaar bespreekt dr. Henk de Vos, emeritus universitair hoofddocent sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, op eigen wijze het onderwerp van de Van der Leeuw-lezing: de toekomst van de aarde en de rol van de romanschrijver. Hij zal de crisis van de beschaving en de reactie van het individu daarop vanuit sociologisch perspectief benaderen. Het belooft een interessante avond te worden. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.

Waar: Café Wolthoorn & Co, Turftorenstraat 6, Groningen
Toegang: € 3,- / gratis voor Flanorleden
Voor meer informatie: www.flanor.nl